O nama

Državna geodetska uprava (DGU) je državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.
Više informacija saznajte na stranicama www.dgu.hr

Kontakt središnjeg ureda

Gruška 20, 10000 Zagreb
T: +385 1 6165 404
F: +385 1 6165 484
Email
info@dgu.hr

Gdje smo

Središnji ured državne geodetske uprave
Gruška 20, 10000 Zagreb
E = 460722,00 N = 5072929,00