Dohvat statusa Z predmeta

UPUTA

Dohvat predmeta se vrši odabirom općinskog suda i oznake predmeta, te upisom rednog broja i godine predmeta.

Nakon unosa potrebno je prepisati kontrolni broj sa slike.