Dohvat z.k. poduloška


(Nema razlike da li se unose velika ili mala slova. Ne možete pročitati kontrolni broj? Kliknite za dohvat sljedećeg broja.)

UPUTA:

Dohvat poduloška se vrši odabirom z.k. odjela i knjige položenih ugovora, te unosom broja zemljišnoknjižnog poduloška.

Nakon unosa potrebno je prepisati kontrolni broj sa slike.