Dobro došli,

Aplikacija Ministarstva pravosuđa služi za uvid u eksperimentalnu Središnju bazu podataka zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj i ima informativnu i korektivnu ulogu.

Baza podataka nije cjelovita i uključuje:

  • Podatke iz zemljišnih knjiga čiji sadržaj je usklađen s katastrom zemljišta (osnivanje, obnova, dopuna i sl.)
  • Podatke iz zemljišnih knjiga čiji sadržaj je djelomično ili u cijelosti prepisan iz ručno vođene u EOP-zemljišnu knjigu
  • Knjiga položenih ugovora uključena je u ovaj pregled.

Kod pregleda pojedinog poduloška KPU uputno je provjeriti i stanje z.k.uloška u kojem je upisana z.k. čestica, što je moguće pritiskom na broj z.k.uloška u zaglavlju prikazanog poduloška KPU ili odabirom katastarske općine i upisom broja z.k. čestice u prikazu z.k.uloška.

Moguće je pretraživati samo podatke onih općinskih sudova koji su povezani sa Središnjom bazom EOP-zemljišne knjige.

Ispis ZK uložaka i ostalih podataka ima informativni karakter i ne može služiti kao službeni izvadak. Sve promjene podataka prebacuju se svaka 24 sata iz lokalnih baza podataka općinskih sudova, a datum aktualizacije podataka izabranog općinskog suda posebno je istaknut u zaglavlju.