UPUTA

Dohvat predmeta moguć je odabirom općinskog suda i oznake predmeta, te upisom rednog broja i godine predmeta...

ZK ODJEL SPLIT
Stanje na dan: 15.04.2016. 12:18:45
Podnesak: Z-9259/2013

Primljeno: 03.09.2013. 12:06:00
Vrsta isprave: OSTALE ODLUKE DRUGE NADLEŽNE VLASTI
Oznaka spisa:
Vrsta upisa: UKNJIŽBA
Sadrzaj prijedloga: prava vlasništva poslovnog prostora (dječjeg vrtića) u zgradi sagrađenoj na čest. zem. 6528/4 Z.U. 13557 K.O. Split, Mažuranićevo šetalište 12/A, površine 137,82 m2, u suterenu na južnoj strani zgrade
Bilj.o kretanju spisa: SPIS U RAD, , 03.10.2014.
Način rješenja: ODBIJENO
Datum rješenja: 03.09.2015.
Datum provedbe: 03.09.2015.
Datum otpreme: 11.09.2015.