UPUTA

Dohvat predmeta moguć je odabirom općinskog suda i oznake predmeta, te upisom rednog broja i godine predmeta...

ZK ODJEL RIJEKA
Stanje na dan: 24.05.2016. 22:16:05
Podnesak: Z-12249/2013

Primljeno: 12.09.2013. 11:00:00
Vrsta isprave: OSTALE ODLUKE DRUGE NADLEŽNE VLASTI
Oznaka spisa:
Vrsta upisa: UKNJIŽBA
Sadrzaj prijedloga: UKNJIŽBA PRAVA VLASNIŠTVA U Z.K.UL. 725, 322 K.O. CERNIK ČAVLE
Bilj.o kretanju spisa: SPIS A/A, , 21.01.2014.
Način rješenja: UDOVOLJENO
Datum rješenja: 21.01.2014.
Datum provedbe: 21.01.2014.
Datum otpreme: 21.01.2014.